Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ζάντα MASSEY FERGUSON 390-699 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3121425R91 - Case International

K301046 - Case International

83960329 - Ford Finis

82005057 - Ford Finis

E6NN1007CA - Ford New Holland

AL82491 - John Deere

3827583M91 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

285 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

290 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

298 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

352 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

355 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

360 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

362 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

365 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

375 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

390 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

398 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

399 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

575 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

590 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

595 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

675 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

690 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

698 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

698T - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

699 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

Ford New Holland

3230 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3430 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3930 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4130 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4630 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4830 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5030 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5640 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6410 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6640 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6700 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7700 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7740 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7910 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

8210 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS100 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS80 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS90 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Rim Ψ Rim width Tyre Ψ Tyre width
18" 5.50" 18" 7.50"

 

 

Ζάντα MASSEY FERGUSON 165-290 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

G57046 - Case International

83960327 - Ford Finis

82005056 - Ford Finis

E6NN1007BA - Ford New Holland

AL82488 - John Deere

1691618R92 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

175 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

175 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

178 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

178 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

185 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

188 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

240 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

250 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

285 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

290 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

298 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

350 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

352 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

355 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

360 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

362 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

365 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

375 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

390 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

390T - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

550 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

575 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

65 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

765 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

Ford New Holland

2310 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2910 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3230 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3430 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3910 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3930 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4100 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4130 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4630 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4830 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5030 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5640 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6410 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6640 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6700 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7700 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7740 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7810S - Ford New Holland (Front axle 2wd, Normal duty)

7910 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

8210 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

Major - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

Power Major - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

Super Major - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS100 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS80 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

TS90 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Rim Ψ Rim width Tyre Ψ Tyre width
16" 5.50" 16" 6.50"-7.50"

 

Ζάντα MASSEY FERGUSON 125-240 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

704675R91 - Case International

K947937 - Case International

81802273 - Ford Finis

82006575 - Ford Finis

957E1015D - Ford New Holland

AR52506 - John Deere

1883335M3 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

148 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

240 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

250 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

340 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

350 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

355 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

360 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

365 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

375 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

390 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

390T - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

550 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

65 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

765 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

FE35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Heavy duty)

FE35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

FF30DS - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

TEA20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

TED20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

TEF20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Normal duty)

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2310 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

2910 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3230 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3430 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3910 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

3930 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4100 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4130 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4630 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

4830 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5030 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5110 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

5640 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6410 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6640 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6700 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

6810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7000 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7600 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7610 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7700 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7740 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7810 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7840 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

7910 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

8210 - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

Dexta - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

Super Dexta - Ford New Holland (Front axle 2wd - Normal duty)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Rim Ψ Rim width Tyre Ψ Tyre width
16" 4.50" 16" 6.00" - 6.50"

Tags Cloud

9 ΙΝΤΣΕΣ 11 ιντσες 12 ΙΝΤΣΕΣ 13 ΙΝΤΣΕΣ air condition antlia BALANCER balbides case damper deutz FENDT fiat filtra FORD ford new holland hurlimann john deere kolara psigiou ladiou lamborgini Landini Massey Ferguson McCormick multi power nerou NEW HOLLAND odhgoi valvidon perkins petrelaiou psigio pto renault same sisu TAMPLO turbo VALTRA VALTRA VALMET Άνω Δεσμός Άξονας Σασμάν Άνω Άξονας σαμάν Άξονας υδραυλικού Έμβολο αντλίας Έμβολο μηχανής τρακτέρ Έμβολο υδραυλικού ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Αισθητήρας pto Ακραξόνιο Ακραξόνιο Αριστερό Ακρόμπαρο Αμορτισέρ Καμπίνας Ανταλλακτικά κινητήρα Αντλία Αντλία Φρένου Αντλίες πετρελαίου Ασφάλεια ζάντας Βάση θερμοστάτη Βάση τσιμούχας Βάση χειριστηρίου Βίδα ανταπόκρισης Βαλβίδα υδραυλικού Γρανάζι pto Γρανάζι Σασμάν Γρανάζι αντλίας Γώνια Στροφόμετρου ΔΙΣΚΟΙ PTO ΔΥΝΑΜΟ Δίσκος Συμπλέκτη Δίσκος Φρένου Δίχαλο ανταπόκρισης Δίχαλο καμπάνας pto Δακτυλίδια ανταπόκρισης Δακτυλίδια φρένου Δακτυλίδι υδραυλικού Δαχτυλίδι Διακλαδωτήρας Διακόπτης Μίζας Δισκάκι PTO Δορυφόροι διαφορικού Ελατήρια Ελατήριο ανταπόκρισης Ελατήριο λεβγίε Ελατήριο μηχανής Επικυκλικό σασμάν Ημιαξόνιο Θάλαμος Αντλίας Κάθισμα Καθρέπτης μηχανής Καμπάνα pto Καμπίνα Καντράν Κομπρεσέρ Κορμός μηχανής Κορώνα πηνείο Κουτί Τιμονιού Κυλινδράκι Λάμα Λάμα ανταπόκρισης Λάμα υδραυλικού Λαμαρίνες Τρακτέρ Μάκσα Μάσκα Μίζα Μηχανής Μουαγιέ Τροχού Μπιελα Μπογιά Μπουκάλα υδραυλικού Μπροστινό Διαφορικό Ντίζα Στροφόμετρου Ντίζες Ξηραντήρας Πισινό σύστημα Πλάκα αντλίας Πλάκες Φρένων Πλατώ Κομπλέ Ποτήρι Προθέρμανση Μηχανής Πυκνωτής Πόμολο λεβγιέ Ρεγουλατοροί μπράτσων Ρεγουλατόρος Ρεζερβουάρ Ρουλεμάν Σασμάν Ρουλεμάν Συμπλέκτη ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ Σήμα Σήμα Μάσκας Σετ ελατήρια μηχανής Σετ ταινίες Σετ φλάντζες κάτω μέρος Σετ φλάντσες άνω μέρος Σιαγώνες Σταυρός Διαφορικού Στροφαλάκι αντλίας Στροφόμετρο Συμπλέκτης Κομπλέ Συμπλεκτης ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΟΛΑΝ ΤΟΥΡΜΠΟ Τσιμούχα Υδραυλικό Σύστημα Υδραυλικό Τιμόνι Φίλτρα Τρακτέρ Φίλτρο Καμπίνας Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Υδραυλικού Φίλτρο αέρος Φούσκα λαδιού Φτερά Φτερωτές Φτερωτή Φωλιά Ψυγείο νερού άξονας άξονας pto άξονας αντλίας άξονας φρένου αισθητήρας θέσεως αισθητηρας ακραξόνιο δεξί αντλία λαδιού αντλίας τιμονιού αντλία συμπλέκτη ασφάλειες βολάν ατέρμονας βάκτρο μπουκάλας βάση μπροστινή βάση ρουλεμάν βάση σαλαμάστρας βάση φίλτρου λαδιού βάση φανού βάση φυσούνας βίδα κεντρικού βίδες κορώνας βασεις ρεζερβουαρ βοηθητική αντλία πετρελαίου γκαζιού γρανάζι βολάν γωνιά εξατμίσεως γόνατο ακραξονίου δακτυλίδια ακραξονίου δακτυλίδια αντλίας δακτυλίδια κεντρικού δακτυλίδια μπιελών δακτυλίδι κεντρικού δείκτης κάρτερ διακοπτης stop διακόπτης διακόπτης μπροστινού διαφορικού διακόπτης υδραυλικού διακόπτης φρένων διακόπτης φώτων δισκάκια σασμάν δοχείο υγρών φρένου εγκέφαλος εκκεντροφόρος ελατήρια εμβόλου υδραυλικού ελατήρια καμπάνας pto ελατήρια σασμάν ελατήρια σιαγόνων ελατήρια φρενών ζάντα ηλεκτοβαλβίδες θερμοστάτης θυρίδα pto καπάκι θυρίδας pto καπάκι λαδιού καπάκι σασμάν καπάκι τροχού καπάκι υδραυλικού καπάκι ψυγείου καπακι ρεζερβουαρ κεφαλάρι κολάρο αέρος κουλούρι ημιαξονίου κόμπλερ κόμπλερ pto κόμπλερ pto βολάν λαστιχακια λεβγιες ταχυτήτων λεβιές κόμπλερ μούδα διαφορικού μπιέλα υδραυλικού μπιντέ μπουζόνι τροχού μπουκάλα τιμονιού μπουλόνια μπράτσο μπράτσο ακραξονίου μπράτσο υδραυλικού μπρίζα υδραυλικού μπρατσάκι φρένου μπροστινός άξονας ντίζα ανταπόκρισης ντίζα φρένου παξιμάδια παξιμάδι ακραξονίου πείροι χωνιών πείρος μπροστινού διαφορικού πειράκι πειράκι λεβγιέ πειρακι μπουκάλας πιάτο πλατώ πιανόλα πλάκα βολάν πλάκα επικυκλικού πλάκα πλατώ πλακέτα πλανίτες διαφορικού πολαπλή προφίλτρο αέρος ρεγουλατόρος τιμονιού ρεγουλατόρος φρένων ροδέλες διαφορικού ροδέλες επικυκλικού ρουλεμάν ρουλεμάν pto ρουλεμάν βολάν ρουλεμάν κορώνας ρουλεμάν πηνίου ρουλεμάν τροχού ρουμπινετο σαλαμαστρα στροφαλου σετ λαστιχακια σιλανσιέ στήριγμα αντλίας στεφάνι επικυκλικού στροφαλος σχάρα πλατώ σωλήνας υδραυλικού σωληνάκια σύστημα νερού τεντωτήρας τομέας τιμονιού τροχαλία στροφάλου τροχαλια τσιμούχα καθρέπτη υδραργυρίκο φίλτρο τιμονιού φανάρι φλάντζα βαλβίδων φλάντζα κεφαλής φλάντζα υδραυλικού φλοτέρ φουρκέτα φούσκα θερμοκρασίας φούσκες φούσκες stop φρένα φρενάκι pto φυσούνα φυσούνα ανταπόκρισης φυσούνα λεβγίε χειριστήριο χιτώνιο χοάνη BDR χούφτα υδραυλικού όργανο θερμοκρασίας όργανο λαδιού όργανο πετρελαίου