Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ελατήρια στις πλάκες στρόγγυλα FORD NEW HOLLAND 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1005510M1 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Agricultural Tractor - 100 Italian Series

154, 174, 184, 194

Agricultural Tractor - 100 Series

145, 152, 155, 158, 165, 175, 178

Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

1080

Agricultural Tractor - 200 Series

233, 234 S, 253, 254, 263 T, 264 T, 273, 274, 283, 284, 293, 294

Agricultural Tractor - 300 Italian Series

333, 353, 354, 363, 364, 373, 374, 383, 393, 394

Agricultural Tractor - 300 Series

396

Agricultural Tractor - Landini Series

1104

Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

65, 765

Combine Harvester - European Series

99 Combine

Combine Harvester - N.A. Series

740E Combine

Industrial Tractors

50

Massey Harris

333, 50

Vineyard Tractor - 300 Italian Series

334 V

Valmet/Valtra

Various Series

505, 6000, 605, 6100, 655, 6600, 6800, 705, 755, 8000, 805, 8100, 8200, 8400, 905

855

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ελατήρια στις πλάκες τετράγωνα MASSEY FERGUSON 135-165-290 FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1805985M1, 1853148M1, 1886562M1, 

Ford New Holland

80180001, 81802542, C5NN2N320A

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

10 Series

2810, 2910, 3910, 4410, 4610, 4610 SU, 5610, 6610, 6710, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210

100 Series

3900, 4600, 4600 SU, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7600, 7700, 8700, 9700

1000 Series

3000, 3055, 4000, 4100, 4140, 4200, 5000, 5100, 5200, 7000, 7100, 7200

1954 - 1957 - Hundred Series

650

1957 - 1962 - 01 Series

661

30 Series

3230, 3430, 3930, 4130, 4330, 4630, 4830

40 Series

5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

Backhoe

455, 550, 555, 6500, 655, 7500, 755

Industrial

335, 340, 3550, 420, 4400, 445, 4500, 515, 532, 535, 540, 545

TW Series

TW10, TW20, TW30, TW35

Massey Ferguson

Agricultural Tractor - 100 Italian Series

154, 174, 184, 194

Agricultural Tractor - 100 Series

133, 135, 135 MKIII, 135 Petrol, 148 MKIII, 152 MKIII, 158, 165, 168, 185, 188

Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

1085

Agricultural Tractor - 200 Series

240, 250, 253, 254, 260, 261, 265, 274, 275, 285, 290, 298

Agricultural Tractor - 300 Italian Series

377, 387, 397

Agricultural Tractor - 300 Series

350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

Agricultural Tractor - 400 Brazilian Series

415, 425, 435, 440, 445, 460, 465, 475

Agricultural Tractor - 500 Series

565, 575, 590, 595

Agricultural Tractor - 600 Brazilian Series

650, 660, 680

Agricultural Tractor - 600 Series

1004, 1004 T, 675, 690, 698, 698 T, 699

Agricultural Tractor - Articulated Series

1200, 1250

Agricultural Tractor - Landini Series

1007, 1014, 1114, 1134

Combine Harvester - 440 Series

440

Compact Tractor Series

1024

Industrial Tractors

20F, 30B, 30E, 30H, 40B, 40E, 50, 50A, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50F, 50H, 50HX, 60H

Massey Harris

50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Μπίλιες φρένων τρακτέρ MASSEY FERGUSON-FORD NEW HOLLAND-VALTRA

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Ford New Holland

20063060, 81847078, 82979987, D5NN2N141A

Massey Ferguson

16779X

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Case/IH

Backhoe

 

580 F, 580 G

 

David Brown

 

1400 Series

 

1410, 1412

 

90 Series

 

1490, 1690, 1690 Turbo

 

94 Series

 

1494, 1594, 1694

 

Ford New Holland

 

10 Series

 

2810, 2910, 3910, 4410, 4610, 4610 SU, 5610, 6610, 6710, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210

 

100 Series

 

3900, 4600, 4600 SU, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7600, 7700, 8700, 9700

 

1000 Series

 

3000, 3055, 4000, 4100, 4140, 4200, 5000, 5100, 5200, 7000, 7100, 7200

 

1954 - 1957 - Hundred Series

 

650

 

1957 - 1962 - 01 Series

 

661

 

30 Series

 

3230, 3430, 3930, 4130, 4330, 4630, 4830

 

40 Series

 

5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

 

Backhoe

 

455, 550, 555, 6500, 655, 7500, 755

 

Industrial

 

335, 340, 3550, 420, 4400, 445, 4500, 515, 532, 535, 540, 545

 

TW Series

 

TW10, TW20, TW30, TW35

 

Massey Ferguson

 

Agricultural Tractor - 100 Series

 

135, 135 Petrol, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188

 

Agricultural Tractor - 200 Series

 

240, 250, 253, 260, 265, 275, 285, 290, 298

 

Agricultural Tractor - 300 Series

 

340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

 

Agricultural Tractor - 500 Series

 

565, 575, 590, 595

 

Agricultural Tractor - 600 Series

 

675, 690, 698, 698 T, 699

 

Agricultural Tractor - Articulated Series

 

1200

 

Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

 

65, 765

 

Industrial Tractors

 

20F, 30B, 30E, 30H, 40B, 40E, 50, 50A, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50F, 50H, 50HX, 60H

 

Massey Harris

 

50

 

Valmet/Valtra

 

Various Series

 

505, 6000, 605, 6100, 655, 6600, 6800, 705, 755, 8000, 805, 8100, 8200, 8400, 905

 

855

 

Zetor

 

UR1 Series

 

3320, 3340, 4320, 4340, 5211, 5245, 5320, 5340, 5340 H, 6211, 6245, 6320, 6340, 7211, 7245, 7245 H, 7320, 7340, 7711, 7745

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ψ (mm) : 21,92

 

Μπίλιες φρένων τρακτέρ MASSEY FERGUSON-FORD NEW HOLLAND-VALTRA

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Ford New Holland

20063060, 81847078, 82979987, D5NN2N141A

Massey Ferguson

16779X

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Case/IH

Backhoe

 

580 F, 580 G

 

David Brown

 

1400 Series

 

1410, 1412

 

90 Series

 

1490, 1690, 1690 Turbo

 

94 Series

 

1494, 1594, 1694

 

Ford New Holland

 

10 Series

 

2810, 2910, 3910, 4410, 4610, 4610 SU, 5610, 6610, 6710, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210

 

100 Series

 

3900, 4600, 4600 SU, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7600, 7700, 8700, 9700

 

1000 Series

 

3000, 3055, 4000, 4100, 4140, 4200, 5000, 5100, 5200, 7000, 7100, 7200

 

1954 - 1957 - Hundred Series

 

650

 

1957 - 1962 - 01 Series

 

661

 

30 Series

 

3230, 3430, 3930, 4130, 4330, 4630, 4830

 

40 Series

 

5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

 

Backhoe

 

455, 550, 555, 6500, 655, 7500, 755

 

Industrial

 

335, 340, 3550, 420, 4400, 445, 4500, 515, 532, 535, 540, 545

 

TW Series

 

TW10, TW20, TW30, TW35

 

Massey Ferguson

 

Agricultural Tractor - 100 Series

 

135, 135 Petrol, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188

 

Agricultural Tractor - 200 Series

 

240, 250, 253, 260, 265, 275, 285, 290, 298

 

Agricultural Tractor - 300 Series

 

340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

 

Agricultural Tractor - 500 Series

 

565, 575, 590, 595

 

Agricultural Tractor - 600 Series

 

675, 690, 698, 698 T, 699

 

Agricultural Tractor - Articulated Series

 

1200

 

Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

 

65, 765

 

Industrial Tractors

 

20F, 30B, 30E, 30H, 40B, 40E, 50, 50A, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50F, 50H, 50HX, 60H

 

Massey Harris

 

50

 

Valmet/Valtra

 

Various Series

 

505, 6000, 605, 6100, 655, 6600, 6800, 705, 755, 8000, 805, 8100, 8200, 8400, 905

 

855

 

Zetor

 

UR1 Series

 

3320, 3340, 4320, 4340, 5211, 5245, 5320, 5340, 5340 H, 6211, 6245, 6320, 6340, 7211, 7245, 7245 H, 7320, 7340, 7711, 7745

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ψ (mm) : 21,92

 

Ελατήριo επαναφοράς MASSEY FERGUSON 135-165-290-590

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

184171M1, 1868691M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Agricultural Tractor - 100 Series

 

135, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188

 

Agricultural Tractor - 200 Series

 

240, 250, 253, 265, 275, 285, 290

 

Agricultural Tractor - 400 Brazilian Series

 

440

 

Agricultural Tractor - 500 Series

 

565, 575, 590

 

Agricultural Tractor - Articulated Series

 

1200

 

Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

 

65, 765

 

Combine Harvester - 440 Series

 

440

 

Industrial Tractors

 

20F, 30B, 30E, 40B, 40E, 50, 50A, 50B, 50B MKII, 50C

 

Massey Harris

 

50

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Μπίλιες φρένων τρακτέρ MASSEY FERGUSON-FORD NEW HOLLAND-VALTRA

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Ford New Holland

20063060, 81847078, 82979987, D5NN2N141A

Massey Ferguson

16779X

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Case/IH

Backhoe

 

580 F, 580 G

 

David Brown

 

1400 Series

 

1410, 1412

 

90 Series

 

1490, 1690, 1690 Turbo

 

94 Series

 

1494, 1594, 1694

 

Ford New Holland

 

10 Series

 

2810, 2910, 3910, 4410, 4610, 4610 SU, 5610, 6610, 6710, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210

 

100 Series

 

3900, 4600, 4600 SU, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7600, 7700, 8700, 9700

 

1000 Series

 

3000, 3055, 4000, 4100, 4140, 4200, 5000, 5100, 5200, 7000, 7100, 7200

 

1954 - 1957 - Hundred Series

 

650

 

1957 - 1962 - 01 Series

 

661

 

30 Series

 

3230, 3430, 3930, 4130, 4330, 4630, 4830

 

40 Series

 

5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

 

Backhoe

 

455, 550, 555, 6500, 655, 7500, 755

 

Industrial

 

335, 340, 3550, 420, 4400, 445, 4500, 515, 532, 535, 540, 545

 

TW Series

 

TW10, TW20, TW30, TW35

 

Massey Ferguson

 

Agricultural Tractor - 100 Series

 

135, 135 Petrol, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188

 

Agricultural Tractor - 200 Series

 

240, 250, 253, 260, 265, 275, 285, 290, 298

 

Agricultural Tractor - 300 Series

 

340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

 

Agricultural Tractor - 500 Series

 

565, 575, 590, 595

 

Agricultural Tractor - 600 Series

 

675, 690, 698, 698 T, 699

 

Agricultural Tractor - Articulated Series

 

1200

 

Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

 

65, 765

 

Industrial Tractors

 

20F, 30B, 30E, 30H, 40B, 40E, 50, 50A, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50F, 50H, 50HX, 60H

 

Massey Harris

 

50

 

Valmet/Valtra

 

Various Series

 

505, 6000, 605, 6100, 655, 6600, 6800, 705, 755, 8000, 805, 8100, 8200, 8400, 905

 

855

 

Zetor

 

UR1 Series

 

3320, 3340, 4320, 4340, 5211, 5245, 5320, 5340, 5340 H, 6211, 6245, 6320, 6340, 7211, 7245, 7245 H, 7320, 7340, 7711, 7745

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ψ (mm) : 21,92

 

Ελατήρια στις πλάκες τετράγωνα MASSEY FERGUSON 135-165-290 FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1805985M1, 1853148M1, 1886562M1, 

Ford New Holland

80180001, 81802542, C5NN2N320A

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

10 Series

2810, 2910, 3910, 4410, 4610, 4610 SU, 5610, 6610, 6710, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210

100 Series

3900, 4600, 4600 SU, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7600, 7700, 8700, 9700

1000 Series

3000, 3055, 4000, 4100, 4140, 4200, 5000, 5100, 5200, 7000, 7100, 7200

1954 - 1957 - Hundred Series

650

1957 - 1962 - 01 Series

661

30 Series

3230, 3430, 3930, 4130, 4330, 4630, 4830

40 Series

5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

Backhoe

455, 550, 555, 6500, 655, 7500, 755

Industrial

335, 340, 3550, 420, 4400, 445, 4500, 515, 532, 535, 540, 545

TW Series

TW10, TW20, TW30, TW35

Massey Ferguson

Agricultural Tractor - 100 Italian Series

154, 174, 184, 194

Agricultural Tractor - 100 Series

133, 135, 135 MKIII, 135 Petrol, 148 MKIII, 152 MKIII, 158, 165, 168, 185, 188

Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

1085

Agricultural Tractor - 200 Series

240, 250, 253, 254, 260, 261, 265, 274, 275, 285, 290, 298

Agricultural Tractor - 300 Italian Series

377, 387, 397

Agricultural Tractor - 300 Series

350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

Agricultural Tractor - 400 Brazilian Series

415, 425, 435, 440, 445, 460, 465, 475

Agricultural Tractor - 500 Series

565, 575, 590, 595

Agricultural Tractor - 600 Brazilian Series

650, 660, 680

Agricultural Tractor - 600 Series

1004, 1004 T, 675, 690, 698, 698 T, 699

Agricultural Tractor - Articulated Series

1200, 1250

Agricultural Tractor - Landini Series

1007, 1014, 1114, 1134

Combine Harvester - 440 Series

440

Compact Tractor Series

1024

Industrial Tractors

20F, 30B, 30E, 30H, 40B, 40E, 50, 50A, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50F, 50H, 50HX, 60H

Massey Harris

50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ελατήρια στις πλάκες στρόγγυλα MASSEY FERGUSON 165-158-294

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1005510M1 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Agricultural Tractor - 100 Italian Series

154, 174, 184, 194

Agricultural Tractor - 100 Series

145, 152, 155, 158, 165, 175, 178

Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

1080

Agricultural Tractor - 200 Series

233, 234 S, 253, 254, 263 T, 264 T, 273, 274, 283, 284, 293, 294

Agricultural Tractor - 300 Italian Series

333, 353, 354, 363, 364, 373, 374, 383, 393, 394

Agricultural Tractor - 300 Series

396

Agricultural Tractor - Landini Series

1104

Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

65, 765

Combine Harvester - European Series

99 Combine

Combine Harvester - N.A. Series

740E Combine

Industrial Tractors

50

Massey Harris

333, 50

Vineyard Tractor - 300 Italian Series

334 V

Valmet/Valtra

Various Series

505, 6000, 605, 6100, 655, 6600, 6800, 705, 755, 8000, 805, 8100, 8200, 8400, 905

855

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Tags Cloud

9 ΙΝΤΣΕΣ 11 ιντσες 12 ΙΝΤΣΕΣ 13 ΙΝΤΣΕΣ air condition antlia BALANCER balbides case damper deutz FENDT fiat filtra FORD ford new holland hurlimann john deere kolara psigiou ladiou lamborgini Landini Massey Ferguson McCormick multi power nerou NEW HOLLAND odhgoi valvidon perkins petrelaiou psigio pto renault same sisu TAMPLO turbo VALTRA VALTRA VALMET Άνω Δεσμός Άξονας Σασμάν Άνω Άξονας σαμάν Άξονας υδραυλικού Έμβολο αντλίας Έμβολο μηχανής τρακτέρ Έμβολο υδραυλικού ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Αισθητήρας pto Ακραξόνιο Ακραξόνιο Αριστερό Ακρόμπαρο Αμορτισέρ Καμπίνας Ανταλλακτικά κινητήρα Αντλία Αντλία Φρένου Αντλίες πετρελαίου Ασφάλεια ζάντας Βάση θερμοστάτη Βάση τσιμούχας Βάση χειριστηρίου Βίδα ανταπόκρισης Βαλβίδα υδραυλικού Γρανάζι pto Γρανάζι Σασμάν Γρανάζι αντλίας Γώνια Στροφόμετρου ΔΙΣΚΟΙ PTO ΔΥΝΑΜΟ Δίσκος Συμπλέκτη Δίσκος Φρένου Δίχαλο ανταπόκρισης Δίχαλο καμπάνας pto Δακτυλίδια ανταπόκρισης Δακτυλίδια φρένου Δακτυλίδι υδραυλικού Δαχτυλίδι Διακλαδωτήρας Διακόπτης Μίζας Δισκάκι PTO Δορυφόροι διαφορικού Ελατήρια Ελατήριο ανταπόκρισης Ελατήριο λεβγίε Ελατήριο μηχανής Επικυκλικό σασμάν Ημιαξόνιο Θάλαμος Αντλίας Κάθισμα Καθρέπτης μηχανής Καμπάνα pto Καμπίνα Καντράν Κομπρεσέρ Κορμός μηχανής Κορώνα πηνείο Κουτί Τιμονιού Κυλινδράκι Λάμα Λάμα ανταπόκρισης Λάμα υδραυλικού Λαμαρίνες Τρακτέρ Μάκσα Μάσκα Μίζα Μηχανής Μουαγιέ Τροχού Μπιελα Μπογιά Μπουκάλα υδραυλικού Μπροστινό Διαφορικό Ντίζα Στροφόμετρου Ντίζες Ξηραντήρας Πισινό σύστημα Πλάκα αντλίας Πλάκες Φρένων Πλατώ Κομπλέ Ποτήρι Προθέρμανση Μηχανής Πυκνωτής Πόμολο λεβγιέ Ρεγουλατοροί μπράτσων Ρεγουλατόρος Ρεζερβουάρ Ρουλεμάν Σασμάν Ρουλεμάν Συμπλέκτη ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ Σήμα Σήμα Μάσκας Σετ ελατήρια μηχανής Σετ ταινίες Σετ φλάντζες κάτω μέρος Σετ φλάντσες άνω μέρος Σιαγώνες Σταυρός Διαφορικού Στροφαλάκι αντλίας Στροφόμετρο Συμπλέκτης Κομπλέ Συμπλεκτης ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΟΛΑΝ ΤΟΥΡΜΠΟ Τσιμούχα Υδραυλικό Σύστημα Υδραυλικό Τιμόνι Φίλτρα Τρακτέρ Φίλτρο Καμπίνας Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Υδραυλικού Φίλτρο αέρος Φούσκα λαδιού Φτερά Φτερωτές Φτερωτή Φωλιά Ψυγείο νερού άξονας άξονας pto άξονας αντλίας άξονας φρένου αισθητήρας θέσεως αισθητηρας ακραξόνιο δεξί αντλία λαδιού αντλίας τιμονιού αντλία συμπλέκτη ασφάλειες βολάν ατέρμονας βάκτρο μπουκάλας βάση μπροστινή βάση ρουλεμάν βάση σαλαμάστρας βάση φίλτρου λαδιού βάση φανού βάση φυσούνας βίδα κεντρικού βίδες κορώνας βασεις ρεζερβουαρ βοηθητική αντλία πετρελαίου γκαζιού γρανάζι βολάν γωνιά εξατμίσεως γόνατο ακραξονίου δακτυλίδια ακραξονίου δακτυλίδια αντλίας δακτυλίδια κεντρικού δακτυλίδια μπιελών δακτυλίδι κεντρικού δείκτης κάρτερ διακοπτης stop διακόπτης διακόπτης μπροστινού διαφορικού διακόπτης υδραυλικού διακόπτης φρένων διακόπτης φώτων δισκάκια σασμάν δοχείο υγρών φρένου εγκέφαλος εκκεντροφόρος ελατήρια εμβόλου υδραυλικού ελατήρια καμπάνας pto ελατήρια σασμάν ελατήρια σιαγόνων ελατήρια φρενών ζάντα ηλεκτοβαλβίδες θερμοστάτης θυρίδα pto καπάκι θυρίδας pto καπάκι λαδιού καπάκι σασμάν καπάκι τροχού καπάκι υδραυλικού καπάκι ψυγείου καπακι ρεζερβουαρ κεφαλάρι κολάρο αέρος κουλούρι ημιαξονίου κόμπλερ κόμπλερ pto κόμπλερ pto βολάν λαστιχακια λεβγιες ταχυτήτων λεβιές κόμπλερ μούδα διαφορικού μπιέλα υδραυλικού μπιντέ μπουζόνι τροχού μπουκάλα τιμονιού μπουλόνια μπράτσο μπράτσο ακραξονίου μπράτσο υδραυλικού μπρίζα υδραυλικού μπρατσάκι φρένου μπροστινός άξονας ντίζα ανταπόκρισης ντίζα φρένου παξιμάδια παξιμάδι ακραξονίου πείροι χωνιών πείρος μπροστινού διαφορικού πειράκι πειράκι λεβγιέ πειρακι μπουκάλας πιάτο πλατώ πιανόλα πλάκα βολάν πλάκα επικυκλικού πλάκα πλατώ πλακέτα πλανίτες διαφορικού πολαπλή προφίλτρο αέρος ρεγουλατόρος τιμονιού ρεγουλατόρος φρένων ροδέλες διαφορικού ροδέλες επικυκλικού ρουλεμάν ρουλεμάν pto ρουλεμάν βολάν ρουλεμάν κορώνας ρουλεμάν πηνίου ρουλεμάν τροχού ρουμπινετο σαλαμαστρα στροφαλου σετ λαστιχακια σιλανσιέ στήριγμα αντλίας στεφάνι επικυκλικού στροφαλος σχάρα πλατώ σωλήνας υδραυλικού σωληνάκια σύστημα νερού τεντωτήρας τομέας τιμονιού τροχαλία στροφάλου τροχαλια τσιμούχα καθρέπτη υδραργυρίκο φίλτρο τιμονιού φανάρι φλάντζα βαλβίδων φλάντζα κεφαλής φλάντζα υδραυλικού φλοτέρ φουρκέτα φούσκα θερμοκρασίας φούσκες φούσκες stop φρένα φρενάκι pto φυσούνα φυσούνα ανταπόκρισης φυσούνα λεβγίε χειριστήριο χιτώνιο χοάνη BDR χούφτα υδραυλικού όργανο θερμοκρασίας όργανο λαδιού όργανο πετρελαίου