Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Γρανάζι βολάν FORD NEW HOLLAND 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

83949153 - Case International

83949153 - Ford Finis

 

E2NN6384AA - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD326)

2310 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD326)

2600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD326)

2610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD329)

2810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD326)

2910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD329)

3000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD329)

3230 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD332)

3430 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD332)

3600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD326)

3610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD332)

3900 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD332)

3910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD332)

3930 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4130 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4630 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD333)

4830 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

5030 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

5110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

5600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

5610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Genesis 4.4)

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 4.4)

5700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

5900 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD442)

6410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444)

6610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Genesis 5.0T)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 5.0)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444)

6810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444T)

6810S - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Genesis 5.0T)

7000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444T)

7600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444T)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444T)

7610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Genesis 5.0T)

7700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444T)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD444T)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 5.0T)

7810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 6.6)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

8000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

8160 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5)

8200 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5)

8260 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8360 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8530 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

8560 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

8630 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666T)

8670 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8670A - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

8730 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666T)

8770 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8770A - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8830 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666TI)

8870 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8870A - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8970 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

8970A - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5TI)

9000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666T)

9200 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

9600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

9700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

TM115 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5)

TM120 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5TI)

TM125 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

TM130 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5TI)

TM135 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

TM140 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5TI)

TM150 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

TM155 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5TI)

TM165 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

TM175 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5TI)

TM190 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5TI)

TS100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 5.0T)

TS110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 5.0T)

TS115 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5)

TS80 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 5.0)

TS90 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 5.0)

TV140 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, PowerStar 7.5T)

TW10 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

TW15 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666T)

TW20 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666T)

TW25 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666T)

TW30 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666TI)

TW35 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666TI)

TW5 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, BSD666)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

OD : 408 ID : 372 Ep : 16 Z : 128

  

Γρανάζι βολάν MASSEY FERGUSON-6160-8160-LANDINI

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

741138M1 - Massey Ferguson

1619032M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

2620 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

2640 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

2645 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

2680 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

2685 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

2720 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

2725 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

3080 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

3085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

3090 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

3095 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6)

3115 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6)

3120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6)

3120T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

3125 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

3140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

3610 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

3630 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

3635 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

3645 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

3650 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

3655 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

3660 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

3670 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 620DS)

3680 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 620DS)

3690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 620DS)

6160 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6)

6170 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

6180 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

6190 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

8110 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

8120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

8130 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

8140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1006.6T)

8150 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 620DS)

8160 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 634DS)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

OD : 423 ID : 392 Ep : 17,2 Z : 132

  

Γρανάζι βολάν MASSEY FERGUSON-LANDINI

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

731988M1 - Massey Ferguson

0410264 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1014 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.1)

1014 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

1080 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.318)

1100 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354)

1114 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A6.354.4)

1134 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.318)

298 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.318)

595 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.318)

698 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.318.2)

Landini

10000 - Landini (Clutch and flywheel, A6.354.1)

10000 - Landini (Clutch and flywheel, A6.354.4)

10000S - Landini (Clutch and flywheel, A6.354.1)

10000S - Landini (Clutch and flywheel, A6.354.4)

12500 - Landini (Clutch and flywheel, A6.354.4)

13000 - Landini (Clutch and flywheel, A6.354.4)

14500 - Landini (Clutch and flywheel, AT6.354.4)

9500 - Landini (Clutch and flywheel, A6.354.1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

OD : 392 ID : 364 Ep : 17,5 Z : 122

  

Γρανάζι βολάν MASSEY FERGUSON-LANDINI

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3118310R1 - Case International

02100078 - JCB

 

731008M1 - Massey Ferguson

 

3118310R1 - McCormick

 

0410236 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1007 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT4.236)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

155 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD4.203)

158 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD4.203)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.212)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD4.203)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

174-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

184-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

254 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

254S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD4.203)

265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

274 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

274S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

284-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

294-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

3050 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

3060 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

3065 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT4.236)

3070 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT4.236)

3075 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT4.236)

340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A3.152)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

352 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

353 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

353LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

354S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - AD3.152)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

35X - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A3.152)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

362N - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

363 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

364S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - AT3.152.4)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

372 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

373 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

374S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - A4.236)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

377 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

382 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - A4.248)

383 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

384S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - A4.236)

387 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT4.236)

393 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

394S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - A4.248)

397 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT4.236)

4225 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 4.41)

4235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 4.41)

4245 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1004.4)

4255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1004.4)

550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD3.152)

560 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD4.203)

565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

6110 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 4.41)

6120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 4.41)

6130 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1004.4)

6140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1004.4)

6150 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, 1004.4)

65 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.192)

65 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD4.203)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.236)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.248)

698T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AT4.236)

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, A4.192)

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, AD4.203)

Landini

5500 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

5830 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

5830 - Landini (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

5840 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

5860 - Landini (Clutch and flywheel, 903.27)

5860 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

5870 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

6000 - Landini (Clutch and flywheel, AD4.203)

6040 - Landini (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

6060 - Landini (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

6070 - Landini (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

6500 - Landini (Clutch and flywheel, A4.212)

6500 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

6550 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

6830 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

6830 - Landini (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

6840 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

6860 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.41)

6860 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

6870 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

6880 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

7500 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

7550 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

7830 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

7860 - Landini (Clutch and flywheel, 4.41)

7860 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

7870 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

7880 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

80000R - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

8000DT - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

8500 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

8550 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

8830 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

8860 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.42)

8860 - Landini (Clutch and flywheel, 4.41)

8860 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

8870 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

8880 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

9060 - Landini (Clutch and flywheel, AT4.236)

9080 - Landini (Clutch and flywheel, AT4.236)

9880 - Landini (Clutch and flywheel, AT4.236)

9880HC - Landini (Clutch and flywheel, AT4.236)

Advantage 55 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

Advantage 60 - Landini (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

Advantage 65 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

Advantage 75 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

Advantage 85 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

Advantage 95 - Landini (Clutch and flywheel, AT4.236)

Atlas 100 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

Atlas 70 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.41)

Atlas 75 - Landini (Clutch and flywheel, 4.41)

Atlas 80 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.42)

Atlas 85 - Landini (Clutch and flywheel, 4.41)

Atlas 90 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

Blizzard 50 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

Blizzard 60 - Landini (Clutch and flywheel, AT3.152.4)

Blizzard 65 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

Blizzard 75 - Landini (Clutch and flywheel, A4.236)

Blizzard 85 - Landini (Clutch and flywheel, A4.248)

Blizzard 95 - Landini (Clutch and flywheel, AT4.236)

Ghibli 100 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

Ghibli 80 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.42)

Ghibli 90 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

Globus 50 - Landini (Clutch and flywheel, AD3.152)

Globus 55 - Landini (Clutch and flywheel, 903.27)

Globus 65 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.41)

Globus 75 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.42)

Globus 80 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.42)

Mythos 100 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

Mythos 90 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

Vision 100 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

Vision 80 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.42)

Vision 90 - Landini (Clutch and flywheel, 1004.40T)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

OD : 368,6 ID : 340 Ep : 17,5 Z : 115

 

 

Tags Cloud

9 ΙΝΤΣΕΣ 11 ιντσες 12 ΙΝΤΣΕΣ 13 ΙΝΤΣΕΣ air condition antlia BALANCER balbides case damper deutz FENDT fiat filtra FORD ford new holland hurlimann john deere kolara psigiou ladiou lamborgini Landini Massey Ferguson McCormick multi power nerou NEW HOLLAND odhgoi valvidon perkins petrelaiou psigio pto renault same sisu TAMPLO turbo VALTRA VALTRA VALMET Άνω Δεσμός Άξονας Σασμάν Άνω Άξονας σαμάν Άξονας υδραυλικού Έμβολο αντλίας Έμβολο μηχανής τρακτέρ Έμβολο υδραυλικού ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Αισθητήρας pto Ακραξόνιο Ακραξόνιο Αριστερό Ακρόμπαρο Αμορτισέρ Καμπίνας Ανταλλακτικά κινητήρα Αντλία Αντλία Φρένου Αντλίες πετρελαίου Ασφάλεια ζάντας Βάση θερμοστάτη Βάση τσιμούχας Βάση χειριστηρίου Βίδα ανταπόκρισης Βαλβίδα υδραυλικού Γρανάζι pto Γρανάζι Σασμάν Γρανάζι αντλίας Γώνια Στροφόμετρου ΔΙΣΚΟΙ PTO ΔΥΝΑΜΟ Δίσκος Συμπλέκτη Δίσκος Φρένου Δίχαλο ανταπόκρισης Δίχαλο καμπάνας pto Δακτυλίδια ανταπόκρισης Δακτυλίδια φρένου Δακτυλίδι υδραυλικού Δαχτυλίδι Διακλαδωτήρας Διακόπτης Μίζας Δισκάκι PTO Δορυφόροι διαφορικού Ελατήρια Ελατήριο ανταπόκρισης Ελατήριο λεβγίε Ελατήριο μηχανής Επικυκλικό σασμάν Ημιαξόνιο Θάλαμος Αντλίας Κάθισμα Καθρέπτης μηχανής Καμπάνα pto Καμπίνα Καντράν Κομπρεσέρ Κορμός μηχανής Κορώνα πηνείο Κουτί Τιμονιού Κυλινδράκι Λάμα Λάμα ανταπόκρισης Λάμα υδραυλικού Λαμαρίνες Τρακτέρ Μάκσα Μάσκα Μίζα Μηχανής Μουαγιέ Τροχού Μπιελα Μπογιά Μπουκάλα υδραυλικού Μπροστινό Διαφορικό Ντίζα Στροφόμετρου Ντίζες Ξηραντήρας Πισινό σύστημα Πλάκα αντλίας Πλάκες Φρένων Πλατώ Κομπλέ Ποτήρι Προθέρμανση Μηχανής Πυκνωτής Πόμολο λεβγιέ Ρεγουλατοροί μπράτσων Ρεγουλατόρος Ρεζερβουάρ Ρουλεμάν Σασμάν Ρουλεμάν Συμπλέκτη ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ Σήμα Σήμα Μάσκας Σετ ελατήρια μηχανής Σετ ταινίες Σετ φλάντζες κάτω μέρος Σετ φλάντσες άνω μέρος Σιαγώνες Σταυρός Διαφορικού Στροφαλάκι αντλίας Στροφόμετρο Συμπλέκτης Κομπλέ Συμπλεκτης ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΟΛΑΝ ΤΟΥΡΜΠΟ Τσιμούχα Υδραυλικό Σύστημα Υδραυλικό Τιμόνι Φίλτρα Τρακτέρ Φίλτρο Καμπίνας Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Υδραυλικού Φίλτρο αέρος Φούσκα λαδιού Φτερά Φτερωτές Φτερωτή Φωλιά Ψυγείο νερού άξονας άξονας pto άξονας αντλίας άξονας φρένου αισθητήρας θέσεως αισθητηρας ακραξόνιο δεξί αντλία λαδιού αντλίας τιμονιού αντλία συμπλέκτη ασφάλειες βολάν ατέρμονας βάκτρο μπουκάλας βάση μπροστινή βάση ρουλεμάν βάση σαλαμάστρας βάση φίλτρου λαδιού βάση φανού βάση φυσούνας βίδα κεντρικού βίδες κορώνας βασεις ρεζερβουαρ βοηθητική αντλία πετρελαίου γκαζιού γρανάζι βολάν γωνιά εξατμίσεως γόνατο ακραξονίου δακτυλίδια ακραξονίου δακτυλίδια αντλίας δακτυλίδια κεντρικού δακτυλίδια μπιελών δακτυλίδι κεντρικού δείκτης κάρτερ διακοπτης stop διακόπτης διακόπτης μπροστινού διαφορικού διακόπτης υδραυλικού διακόπτης φρένων διακόπτης φώτων δισκάκια σασμάν δοχείο υγρών φρένου εγκέφαλος εκκεντροφόρος ελατήρια εμβόλου υδραυλικού ελατήρια καμπάνας pto ελατήρια σασμάν ελατήρια σιαγόνων ελατήρια φρενών ζάντα ηλεκτοβαλβίδες θερμοστάτης θυρίδα pto καπάκι θυρίδας pto καπάκι λαδιού καπάκι σασμάν καπάκι τροχού καπάκι υδραυλικού καπάκι ψυγείου καπακι ρεζερβουαρ κεφαλάρι κολάρο αέρος κουλούρι ημιαξονίου κόμπλερ κόμπλερ pto κόμπλερ pto βολάν λαστιχακια λεβγιες ταχυτήτων λεβιές κόμπλερ μούδα διαφορικού μπιέλα υδραυλικού μπιντέ μπουζόνι τροχού μπουκάλα τιμονιού μπουλόνια μπράτσο μπράτσο ακραξονίου μπράτσο υδραυλικού μπρίζα υδραυλικού μπρατσάκι φρένου μπροστινός άξονας ντίζα ανταπόκρισης ντίζα φρένου παξιμάδια παξιμάδι ακραξονίου πείροι χωνιών πείρος μπροστινού διαφορικού πειράκι πειράκι λεβγιέ πειρακι μπουκάλας πιάτο πλατώ πιανόλα πλάκα βολάν πλάκα επικυκλικού πλάκα πλατώ πλακέτα πλανίτες διαφορικού πολαπλή προφίλτρο αέρος ρεγουλατόρος τιμονιού ρεγουλατόρος φρένων ροδέλες διαφορικού ροδέλες επικυκλικού ρουλεμάν ρουλεμάν pto ρουλεμάν βολάν ρουλεμάν κορώνας ρουλεμάν πηνίου ρουλεμάν τροχού ρουμπινετο σαλαμαστρα στροφαλου σετ λαστιχακια σιλανσιέ στήριγμα αντλίας στεφάνι επικυκλικού στροφαλος σχάρα πλατώ σωλήνας υδραυλικού σωληνάκια σύστημα νερού τεντωτήρας τομέας τιμονιού τροχαλία στροφάλου τροχαλια τσιμούχα καθρέπτη υδραργυρίκο φίλτρο τιμονιού φανάρι φλάντζα βαλβίδων φλάντζα κεφαλής φλάντζα υδραυλικού φλοτέρ φουρκέτα φούσκα θερμοκρασίας φούσκες φούσκες stop φρένα φρενάκι pto φυσούνα φυσούνα ανταπόκρισης φυσούνα λεβγίε χειριστήριο χιτώνιο χοάνη BDR χούφτα υδραυλικού όργανο θερμοκρασίας όργανο λαδιού όργανο πετρελαίου