Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 390-399-4270-5360

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3699801M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  230 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  240 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  243 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  253 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  263 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  275E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  290E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  342 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  350 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  352 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  355 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  360 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  362 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  362N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  365 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  372N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  382N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390T - Massey Ferguson (Rear axle - )

  396 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  398 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  399 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  415 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4215 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4220 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4225 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4235 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4240 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4245 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  425 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4255 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4260 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4265 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4270 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4315 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4320 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4325 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4335 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4345 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  435 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4355 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4360 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4365 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4370 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  440 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  445 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  460 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  465 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  475 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  492 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5335 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5340 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5355 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5360 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5365 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  650 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  660 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  680 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   59.88    79.75    17.62     Κατηγορία Σύστημα PTO

Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 240-265-290-390-690

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

834216M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  148 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  155 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  158 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  165 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  168 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  185 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  188 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  230 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  240 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  265 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  275 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  285 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  290 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  340 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  342 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  350 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  355 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  360 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  365 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390T - Massey Ferguson (Rear axle - )

  398 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  550 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  565 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  575 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  590 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  675 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  690 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   60.3    79.3    9.5 D

Κατηγορία Σύστημα PTO

Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 135-165-188

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1077452M1 - Massey Ferguson

1860325M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  148 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  165 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  168 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  175 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  178 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  185 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  188 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  35 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  35X - Massey Ferguson (Rear axle, )

  65 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  765 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  835 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  FE35 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   41.85    68.4    15.52     

Κατηγορία Σύστημα PTO

Τσιμούχα Ημιαξονίου τρακτέρ MASSEY FERGUSON 165-290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

894763M5 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 100

133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188,

Serie: 1000

1004, 1004T, 1080, 1085, 1200, 1250,

Serie: 200

240, 243, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 255, 260, 263 (UK), 265, 275, 275E, 285, 290, 290E, 298,

Serie: 200 (Brazil & South Africa)

265,

Serie: 300

350, 352, 355, 360, 362, 362N, 365, 372N, 375, 375E, 382N, 390, 390E, 390T, 396, 398, 399,

Serie: 500

560, 565, 575, 590, 592, 595,

Serie: 600

675, 690, 698, 698T, 699,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

87355801 - Case International
5183844 - Ford Finis
3429815M2 - Massey Ferguson
5183844 - Case International
3429815M1 - Massey Ferguson
3019960X1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Massey Ferguson  
1007 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
3050 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
3060 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
3065 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
3070 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3075 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3080 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3085 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3090 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3095 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3120 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3610 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3630 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3635 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3645 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
364A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
364S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
3650 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3655 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3660 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3670 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3680 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3690 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
374A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
374S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
383 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
384A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
384S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
393 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
393T - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
394A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
394S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
394TA - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
397 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
397T - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
398 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Side drive)
399 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Side drive)
 
Landini  
10000 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
12500 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
13000 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
14500 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
16500 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
7860 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
7860HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8860 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8860HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8880 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8880HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9060 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9080 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9080HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9880 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9880HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Advantage 60 - Landini (Rear axle - )
Advantage 65 - Landini (Rear axle - )
Advantage 75 - Landini (Rear axle - )
Advantage 85 - Landini (Rear axle - )
Advantage 95 - Landini (Rear axle - )
Legend 105 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 115 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 130 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 145 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 165 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Mythos 100 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Mythos 105 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Mythos 90 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 115 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 120 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 125 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 130 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 135 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 140 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 145 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 160 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 165 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Powerfarm 105 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Powerfarm 85 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Powerfarm 95 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
 
Ford New Holland 
8160 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
8260 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
8360 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
8560 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T6010 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6020 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6030 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6040 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6050 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6060 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6070 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6080 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7030 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7040 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7050 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7060 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TL100A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TL80A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TL90A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM115 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM120 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM125 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM130 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM135 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM140 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM150 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM155 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM165 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM175 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM190 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TS100A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS110A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS115A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS125A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS135A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
 
Case International  
JX1070U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
JX1080U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
JX1090U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
JX1100U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 100 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 110 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 115 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 120 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 125 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 130 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 140 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM120 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM130 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM140 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM155 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM175 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM190 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU100 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU100PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU110 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU110PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU115 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU115PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU125 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU125PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU135 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU135PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
PUMA 115 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 125 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 140 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 155 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 165 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 180 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 195 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 210 - Case International (Front axle 4wd - CNH)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tags Cloud

9 ΙΝΤΣΕΣ 11 ιντσες 12 ΙΝΤΣΕΣ 13 ΙΝΤΣΕΣ air condition antlia BALANCER balbides case damper deutz FENDT fiat filtra FORD ford new holland hurlimann john deere kolara psigiou ladiou lamborgini Landini Massey Ferguson McCormick multi power nerou NEW HOLLAND odhgoi valvidon perkins petrelaiou psigio pto renault same sisu TAMPLO turbo VALTRA VALTRA VALMET Άνω Δεσμός Άξονας Σασμάν Άνω Άξονας σαμάν Άξονας υδραυλικού Έμβολο αντλίας Έμβολο μηχανής τρακτέρ Έμβολο υδραυλικού ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Αισθητήρας pto Ακραξόνιο Ακραξόνιο Αριστερό Ακρόμπαρο Αμορτισέρ Καμπίνας Ανταλλακτικά κινητήρα Αντλία Αντλία Φρένου Αντλίες πετρελαίου Ασφάλεια ζάντας Βάση θερμοστάτη Βάση τσιμούχας Βάση χειριστηρίου Βίδα ανταπόκρισης Βαλβίδα υδραυλικού Γρανάζι pto Γρανάζι Σασμάν Γρανάζι αντλίας Γώνια Στροφόμετρου ΔΙΣΚΟΙ PTO ΔΥΝΑΜΟ Δίσκος Συμπλέκτη Δίσκος Φρένου Δίχαλο ανταπόκρισης Δίχαλο καμπάνας pto Δακτυλίδια ανταπόκρισης Δακτυλίδια φρένου Δακτυλίδι υδραυλικού Δαχτυλίδι Διακλαδωτήρας Διακόπτης Μίζας Δισκάκι PTO Δορυφόροι διαφορικού Ελατήρια Ελατήριο ανταπόκρισης Ελατήριο λεβγίε Ελατήριο μηχανής Επικυκλικό σασμάν Ημιαξόνιο Θάλαμος Αντλίας Κάθισμα Καθρέπτης μηχανής Καμπάνα pto Καμπίνα Καντράν Κομπρεσέρ Κορμός μηχανής Κορώνα πηνείο Κουτί Τιμονιού Κυλινδράκι Λάμα Λάμα ανταπόκρισης Λάμα υδραυλικού Λαμαρίνες Τρακτέρ Μάκσα Μάσκα Μίζα Μηχανής Μουαγιέ Τροχού Μπιελα Μπογιά Μπουκάλα υδραυλικού Μπροστινό Διαφορικό Ντίζα Στροφόμετρου Ντίζες Ξηραντήρας Πισινό σύστημα Πλάκα αντλίας Πλάκες Φρένων Πλατώ Κομπλέ Ποτήρι Προθέρμανση Μηχανής Πυκνωτής Πόμολο λεβγιέ Ρεγουλατοροί μπράτσων Ρεγουλατόρος Ρεζερβουάρ Ρουλεμάν Σασμάν Ρουλεμάν Συμπλέκτη ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ Σήμα Σήμα Μάσκας Σετ ελατήρια μηχανής Σετ ταινίες Σετ φλάντζες κάτω μέρος Σετ φλάντσες άνω μέρος Σιαγώνες Σταυρός Διαφορικού Στροφαλάκι αντλίας Στροφόμετρο Συμπλέκτης Κομπλέ Συμπλεκτης ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΟΛΑΝ ΤΟΥΡΜΠΟ Τσιμούχα Υδραυλικό Σύστημα Υδραυλικό Τιμόνι Φίλτρα Τρακτέρ Φίλτρο Καμπίνας Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Υδραυλικού Φίλτρο αέρος Φούσκα λαδιού Φτερά Φτερωτές Φτερωτή Φωλιά Ψυγείο νερού άξονας άξονας pto άξονας αντλίας άξονας φρένου αισθητήρας θέσεως αισθητηρας ακραξόνιο δεξί αντλία λαδιού αντλίας τιμονιού αντλία συμπλέκτη ασφάλειες βολάν ατέρμονας βάκτρο μπουκάλας βάση μπροστινή βάση ρουλεμάν βάση σαλαμάστρας βάση φίλτρου λαδιού βάση φανού βάση φυσούνας βίδα κεντρικού βίδες κορώνας βασεις ρεζερβουαρ βοηθητική αντλία πετρελαίου γκαζιού γρανάζι βολάν γωνιά εξατμίσεως γόνατο ακραξονίου δακτυλίδια ακραξονίου δακτυλίδια αντλίας δακτυλίδια κεντρικού δακτυλίδια μπιελών δακτυλίδι κεντρικού δείκτης κάρτερ διακοπτης stop διακόπτης διακόπτης μπροστινού διαφορικού διακόπτης υδραυλικού διακόπτης φρένων διακόπτης φώτων δισκάκια σασμάν δοχείο υγρών φρένου εγκέφαλος εκκεντροφόρος ελατήρια εμβόλου υδραυλικού ελατήρια καμπάνας pto ελατήρια σασμάν ελατήρια σιαγόνων ελατήρια φρενών ζάντα ηλεκτοβαλβίδες θερμοστάτης θυρίδα pto καπάκι θυρίδας pto καπάκι λαδιού καπάκι σασμάν καπάκι τροχού καπάκι υδραυλικού καπάκι ψυγείου καπακι ρεζερβουαρ κεφαλάρι κολάρο αέρος κουλούρι ημιαξονίου κόμπλερ κόμπλερ pto κόμπλερ pto βολάν λαστιχακια λεβγιες ταχυτήτων λεβιές κόμπλερ μούδα διαφορικού μπιέλα υδραυλικού μπιντέ μπουζόνι τροχού μπουκάλα τιμονιού μπουλόνια μπράτσο μπράτσο ακραξονίου μπράτσο υδραυλικού μπρίζα υδραυλικού μπρατσάκι φρένου μπροστινός άξονας ντίζα ανταπόκρισης ντίζα φρένου παξιμάδια παξιμάδι ακραξονίου πείροι χωνιών πείρος μπροστινού διαφορικού πειράκι πειράκι λεβγιέ πειρακι μπουκάλας πιάτο πλατώ πιανόλα πλάκα βολάν πλάκα επικυκλικού πλάκα πλατώ πλακέτα πλανίτες διαφορικού πολαπλή προφίλτρο αέρος ρεγουλατόρος τιμονιού ρεγουλατόρος φρένων ροδέλες διαφορικού ροδέλες επικυκλικού ρουλεμάν ρουλεμάν pto ρουλεμάν βολάν ρουλεμάν κορώνας ρουλεμάν πηνίου ρουλεμάν τροχού ρουμπινετο σαλαμαστρα στροφαλου σετ λαστιχακια σιλανσιέ στήριγμα αντλίας στεφάνι επικυκλικού στροφαλος σχάρα πλατώ σωλήνας υδραυλικού σωληνάκια σύστημα νερού τεντωτήρας τομέας τιμονιού τροχαλία στροφάλου τροχαλια τσιμούχα καθρέπτη υδραργυρίκο φίλτρο τιμονιού φανάρι φλάντζα βαλβίδων φλάντζα κεφαλής φλάντζα υδραυλικού φλοτέρ φουρκέτα φούσκα θερμοκρασίας φούσκες φούσκες stop φρένα φρενάκι pto φυσούνα φυσούνα ανταπόκρισης φυσούνα λεβγίε χειριστήριο χιτώνιο χοάνη BDR χούφτα υδραυλικού όργανο θερμοκρασίας όργανο λαδιού όργανο πετρελαίου