Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Δίσκος PTO  Massey Ferguson 194-294

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3105233M91 - Landini

3105233M92 - Massey Ferguson

 

3105233M92 - McCormick

 

3311352M92 - McCormick

 

3311943M91 - McCormick

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1007 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

154 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

154-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

154-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

154S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

164TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

174 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

174-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

174S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

184 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

184-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

184-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

184S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

194 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

194-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

194S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

233 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

234S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

254 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

254-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

254S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

263T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

264T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

264TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

273 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

274 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

274-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

274-4SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

274S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

274SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

283 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

284 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

284-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

284S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

293 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

294 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

294-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

294-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

294S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

353 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

353S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

363 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

363S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

364 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

364S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

373 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

373LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

373S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

374 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

374A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

374GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

374H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

374S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

377 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

383 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

383LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

383S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

384 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

384A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

384GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

384S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

387 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

393 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

393LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

393S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

393T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

393TLX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

394 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

394A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

394H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

394S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

394TA - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

397 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

397T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310

Landini

6860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

6870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

6880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

6880VM - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

7560 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

7860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

7870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

7880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

7880VM - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

8860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

8870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

8880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

8880HC - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

8880VM - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

9060 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

9080 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

9080HC - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

9880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

9880HC - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Advantage 65 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Advantage 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Advantage 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Advantage 95 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Atlas 100 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Atlas 70 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Atlas 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Atlas 80 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Atlas 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Atlas 90 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Blizzard 65 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Blizzard 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Blizzard 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Blizzard 95 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Ghibli 100 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Ghibli 105 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Ghibli 80 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Ghibli 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Ghibli 90 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Ghibli 95 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Powerfarm 105 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Powerfarm 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Powerfarm 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Powerfarm 95 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ψ (mm) Ψ (inch) Code Teeth Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm) Brand
  310    12 10Z    22    25 

Δίσκος PTO  Massey Ferguson 194-294

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

1424135M91 - Landini

1424135M93 - Landini

 

1424135M93 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

154 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

154-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

154-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

154S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

164TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

174 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

174-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

174S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

194 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

194-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

194S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

234S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

254 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

254-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

254S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

263T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

264T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

264TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

273 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274-4SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

283 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

284 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

284-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

284S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

293 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

333 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

353 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

353LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

353S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

363 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

363LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

363S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

373 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

373LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

373S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

377 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

383 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

383LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

383S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

393 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

393LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

393S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394TA - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

Landini

5500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5840 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6030 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6040 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6060 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6070 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6560 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6840 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7560 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 55 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 60 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 65 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 100 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 70 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 80 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 90 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 50 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 60 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 65 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Powerfarm 60 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Powerfarm 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Powerfarm 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ψ (mm) Ψ (inch) Code Teeth Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm) Brand
  280    11 LM-UF    10    22    25     

 

Δίσκος PTO ψιλό καρέ Massey Ferguson 165-188

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3620409M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

133 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

145 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

152 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ψ (mm) Ψ (inch) Code Teeth Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm) Brand
  250    10 LK-UF 10Z    39    45     

 

Δίσκος PTO ψιλό καρέ Massey Ferguson 285-290

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3478359M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

135 MKIII - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

145 MKIII - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

152 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

155 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

158 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/310)

340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

352 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

375E - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/310)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/310)

390E - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/310)

550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

560 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/310)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ψ (mm) Ψ (inch) Code Teeth Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm) Brand
  250    10 25Z    38    41     

Δίσκος PTO Massey Ferguson 35X-135

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

709640R92 - Case International

3620411M91 - Massey Ferguson

 

11992552 - Valtra Valmet

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

133 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

145 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/280)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/280)

35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)

35X - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

35X - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)

65 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)View

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)

835 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)

865 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/230)

FE35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ψ (mm) Ψ (inch) Code Teeth Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm) Brand
  230     9 10Z    39    45     

Tags Cloud

9 ΙΝΤΣΕΣ 11 ιντσες 12 ΙΝΤΣΕΣ 13 ΙΝΤΣΕΣ air condition antlia BALANCER balbides case damper deutz FENDT fiat filtra FORD ford new holland hurlimann john deere kolara psigiou ladiou lamborgini Landini Massey Ferguson McCormick multi power nerou NEW HOLLAND odhgoi valvidon perkins petrelaiou psigio pto renault same sisu TAMPLO turbo VALTRA VALTRA VALMET Άνω Δεσμός Άξονας Σασμάν Άνω Άξονας σαμάν Άξονας υδραυλικού Έμβολο αντλίας Έμβολο μηχανής τρακτέρ Έμβολο υδραυλικού ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Αισθητήρας pto Ακραξόνιο Ακραξόνιο Αριστερό Ακρόμπαρο Αμορτισέρ Καμπίνας Ανταλλακτικά κινητήρα Αντλία Αντλία Φρένου Αντλίες πετρελαίου Ασφάλεια ζάντας Βάση θερμοστάτη Βάση τσιμούχας Βάση χειριστηρίου Βίδα ανταπόκρισης Βαλβίδα υδραυλικού Γρανάζι pto Γρανάζι Σασμάν Γρανάζι αντλίας Γώνια Στροφόμετρου ΔΙΣΚΟΙ PTO ΔΥΝΑΜΟ Δίσκος Συμπλέκτη Δίσκος Φρένου Δίχαλο ανταπόκρισης Δίχαλο καμπάνας pto Δακτυλίδια ανταπόκρισης Δακτυλίδια φρένου Δακτυλίδι υδραυλικού Δαχτυλίδι Διακλαδωτήρας Διακόπτης Μίζας Δισκάκι PTO Δορυφόροι διαφορικού Ελατήρια Ελατήριο ανταπόκρισης Ελατήριο λεβγίε Ελατήριο μηχανής Επικυκλικό σασμάν Ημιαξόνιο Θάλαμος Αντλίας Κάθισμα Καθρέπτης μηχανής Καμπάνα pto Καμπίνα Καντράν Κομπρεσέρ Κορμός μηχανής Κορώνα πηνείο Κουτί Τιμονιού Κυλινδράκι Λάμα Λάμα ανταπόκρισης Λάμα υδραυλικού Λαμαρίνες Τρακτέρ Μάκσα Μάσκα Μίζα Μηχανής Μουαγιέ Τροχού Μπιελα Μπογιά Μπουκάλα υδραυλικού Μπροστινό Διαφορικό Ντίζα Στροφόμετρου Ντίζες Ξηραντήρας Πισινό σύστημα Πλάκα αντλίας Πλάκες Φρένων Πλατώ Κομπλέ Ποτήρι Προθέρμανση Μηχανής Πυκνωτής Πόμολο λεβγιέ Ρεγουλατοροί μπράτσων Ρεγουλατόρος Ρεζερβουάρ Ρουλεμάν Σασμάν Ρουλεμάν Συμπλέκτη ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ Σήμα Σήμα Μάσκας Σετ ελατήρια μηχανής Σετ ταινίες Σετ φλάντζες κάτω μέρος Σετ φλάντσες άνω μέρος Σιαγώνες Σταυρός Διαφορικού Στροφαλάκι αντλίας Στροφόμετρο Συμπλέκτης Κομπλέ Συμπλεκτης ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΟΛΑΝ ΤΟΥΡΜΠΟ Τσιμούχα Υδραυλικό Σύστημα Υδραυλικό Τιμόνι Φίλτρα Τρακτέρ Φίλτρο Καμπίνας Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Υδραυλικού Φίλτρο αέρος Φούσκα λαδιού Φτερά Φτερωτές Φτερωτή Φωλιά Ψυγείο νερού άξονας άξονας pto άξονας αντλίας άξονας φρένου αισθητήρας θέσεως αισθητηρας ακραξόνιο δεξί αντλία λαδιού αντλίας τιμονιού αντλία συμπλέκτη ασφάλειες βολάν ατέρμονας βάκτρο μπουκάλας βάση μπροστινή βάση ρουλεμάν βάση σαλαμάστρας βάση φίλτρου λαδιού βάση φανού βάση φυσούνας βίδα κεντρικού βίδες κορώνας βασεις ρεζερβουαρ βοηθητική αντλία πετρελαίου γκαζιού γρανάζι βολάν γωνιά εξατμίσεως γόνατο ακραξονίου δακτυλίδια ακραξονίου δακτυλίδια αντλίας δακτυλίδια κεντρικού δακτυλίδια μπιελών δακτυλίδι κεντρικού δείκτης κάρτερ διακοπτης stop διακόπτης διακόπτης μπροστινού διαφορικού διακόπτης υδραυλικού διακόπτης φρένων διακόπτης φώτων δισκάκια σασμάν δοχείο υγρών φρένου εγκέφαλος εκκεντροφόρος ελατήρια εμβόλου υδραυλικού ελατήρια καμπάνας pto ελατήρια σασμάν ελατήρια σιαγόνων ελατήρια φρενών ζάντα ηλεκτοβαλβίδες θερμοστάτης θυρίδα pto καπάκι θυρίδας pto καπάκι λαδιού καπάκι σασμάν καπάκι τροχού καπάκι υδραυλικού καπάκι ψυγείου καπακι ρεζερβουαρ κεφαλάρι κολάρο αέρος κουλούρι ημιαξονίου κόμπλερ κόμπλερ pto κόμπλερ pto βολάν λαστιχακια λεβγιες ταχυτήτων λεβιές κόμπλερ μούδα διαφορικού μπιέλα υδραυλικού μπιντέ μπουζόνι τροχού μπουκάλα τιμονιού μπουλόνια μπράτσο μπράτσο ακραξονίου μπράτσο υδραυλικού μπρίζα υδραυλικού μπρατσάκι φρένου μπροστινός άξονας ντίζα ανταπόκρισης ντίζα φρένου παξιμάδια παξιμάδι ακραξονίου πείροι χωνιών πείρος μπροστινού διαφορικού πειράκι πειράκι λεβγιέ πειρακι μπουκάλας πιάτο πλατώ πιανόλα πλάκα βολάν πλάκα επικυκλικού πλάκα πλατώ πλακέτα πλανίτες διαφορικού πολαπλή προφίλτρο αέρος ρεγουλατόρος τιμονιού ρεγουλατόρος φρένων ροδέλες διαφορικού ροδέλες επικυκλικού ρουλεμάν ρουλεμάν pto ρουλεμάν βολάν ρουλεμάν κορώνας ρουλεμάν πηνίου ρουλεμάν τροχού ρουμπινετο σαλαμαστρα στροφαλου σετ λαστιχακια σιλανσιέ στήριγμα αντλίας στεφάνι επικυκλικού στροφαλος σχάρα πλατώ σωλήνας υδραυλικού σωληνάκια σύστημα νερού τεντωτήρας τομέας τιμονιού τροχαλία στροφάλου τροχαλια τσιμούχα καθρέπτη υδραργυρίκο φίλτρο τιμονιού φανάρι φλάντζα βαλβίδων φλάντζα κεφαλής φλάντζα υδραυλικού φλοτέρ φουρκέτα φούσκα θερμοκρασίας φούσκες φούσκες stop φρένα φρενάκι pto φυσούνα φυσούνα ανταπόκρισης φυσούνα λεβγίε χειριστήριο χιτώνιο χοάνη BDR χούφτα υδραυλικού όργανο θερμοκρασίας όργανο λαδιού όργανο πετρελαίου