Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Άξονας PTO MASSEY FERGUSON 5470-6190-6480

Άξονας PTO MASSEY FERGUSON 5470-6190-6480

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3382073M7 - Massey Ferguson

3382073M9 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  3050 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3060 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3065 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3070 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3075 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3080 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3085 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3090 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3095 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3115 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3120 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3125 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5425 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5435 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5445 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5455 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5460 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5465 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5470 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5475 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  5480 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6120 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6130 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6140 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6150 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6160 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6170 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6180 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6190 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6235 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6245 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6255 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6260 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6265 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6270 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6280 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6290 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6445 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6455 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6460 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6465 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6470 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6475 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  6480 - Massey Ferguson (Rear axle - )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


rpm Length (mm) Ψ 1 Spline 1 Ψ 2 Spline 2
  540   287 1 3/8"     6