Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 390-399-4270-5360

Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 390-399-4270-5360

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3699801M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  230 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  240 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  243 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  253 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  263 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  275E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  290E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  342 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  350 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  352 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  355 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  360 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  362 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  362N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  365 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  372N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  382N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390T - Massey Ferguson (Rear axle - )

  396 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  398 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  399 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  415 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4215 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4220 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4225 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4235 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4240 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4245 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  425 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4255 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4260 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4265 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4270 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4315 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4320 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4325 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4335 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4345 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  435 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4355 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4360 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4365 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4370 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  440 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  445 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  460 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  465 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  475 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  492 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5335 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5340 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5355 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5360 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5365 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  650 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  660 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  680 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   59.88    79.75    17.62