Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ακρόμπαρο βιδωτό MASSEY FERGUSON 6100-6200-8100

Ακρόμπαρο βιδωτό MASSEY FERGUSON 6100-6200-8100

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3104945M1 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3060 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3070 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3075 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3080 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3085 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3090 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3095 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3115 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3120 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3125 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3140 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3610 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3630 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3635 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3645 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3650 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3655 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3660 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3670 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3680 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

3690 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6110 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6120 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6130 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6140 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6150 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

6160 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

6170 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

6180 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

6190 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

6235 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6245 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6255 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6260 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6270 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6280 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

6290 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Hydrostatic)

8110 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

8120 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

8130 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

8140 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

8150 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

8160 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Hydrostatic)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Type Lg (mm) Thread type Thread 1 Thread 2 Cone (MM) Cone (Inch) Cone ht. (mm) Ψ Angle Qty of hole Hole Ψ
    1    75 Metric 24x1.5 LH      20/22