Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Δακτυλίδια ακραξονίου MASSEY FERGUSON 135-240

Δακτυλίδια ακραξονίου MASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

180345M1x10 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

145 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

145S - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

148 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

148 MKIII - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152 MKIII - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152 MKIV - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152S - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

155 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

158 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

158 MKIII - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

158S - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

240 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

250 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

255 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

FE35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

FF30DS - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

TEA20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

TED20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

TEF20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ