Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Χιτώνιο μηχανής PERKINS A4.212, A4.236, 6.354.4 Semi finished

Χιτώνιο μηχανης Perkins A4.212, A4.236, 6.354.4

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

02100103 - JCB

744131M1 - Massey Ferguson

31358393 - Perkins

7701031562 - Renault 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1014 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

1100 - Massey Ferguson (Engine, A6.354)

1114 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

1134 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

1200 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.1)

1250 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

165 - Massey Ferguson (Engine, A4.212)

168 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

174-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

184-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

2620 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2640 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2645 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

265 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

2680 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2685 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2720 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2725 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

274 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

284-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3050 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3080 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

3090 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

3610 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

3630 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

3650 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

399 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

565 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

575 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)View

675 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

698T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

699 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

Landini

10000 - Landini (Engine, A6.354.1)

10000 - Landini (Engine, A6.354.4)

10000S - Landini (Engine, A6.354.1)

10000S - Landini (Engine, A6.354.4)

12500 - Landini (Engine, A6.354.4)

13000 - Landini (Engine, A6.354.4)

14500 - Landini (Engine, AT6.354.4)

16000 - Landini (Engine, AT6.354.4)

16500 - Landini (Engine, AT6.354.4)

6500 - Landini (Engine, A4.212)

6500 - Landini (Engine, A4.236)

6550 - Landini (Engine - A4.236)

6840 - Landini (Engine, A4.236)

6870 - Landini (Engine, A4.236)

6880 - Landini (Engine, A4.236)

7000 Special - Landini (Engine, A4.212)

7000DT - Landini (Engine, A4.212)

7000R - Landini (Engine, A4.212)

7500 - Landini (Engine, A4.236)

7550 - Landini (Engine, A4.236)

7870 - Landini (Engine, A4.236)

7880 - Landini (Engine, A4.236)

9500 - Landini (Engine, A6.354)View

9500 - Landini (Engine, A6.354.1)

9550 - Landini (Engine, A6.354.4)

Advantage 65 - Landini (Engine, A4.236)

Advantage 75 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 65 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 75 - Landini (Engine, A4.236)

Renault

70-12SP - Renault (Engine - A4.236)

70-14SP - Renault (Engine - A4.236)

70-32 - Renault (Engine - A4.236)

70-34 - Renault (Engine - A4.236)

Ceres 75 75X - Renault (Engine - A4.236)

Ceres 75-4 75X-4 - Renault (Engine - A4.236)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


  • Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
    D    98.48   103.24   227.279   106.23     3.81     0.89

    Ψ A = Ψ finished

  •