Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Τσιμούχα καθρέπτη PERKINS A4.248

Τσιμούχα καθρέπτη PERKINS A4.248

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1447690M1 - Massey Ferguson

2418F436 - Perkins

7701031630 - Renault

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson - Agricultural tractor

1007 - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

1014 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

1114 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

1130 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.1)

1134 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.4)

1200 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.1)

1250 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

174-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

184-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

185 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

2620 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

2640 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

2645 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

265 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

2680 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.4)

2685 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.4)

2720 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.4)

2725 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.4)

274 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

274S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

284-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

285 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

290 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

294-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

3050 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

3060 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

3065 - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

3070 - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

3075 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

3080 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

3085 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

3090 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

3095 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

3115 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

3120 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

3120T - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

3125 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

3140 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

3610 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

362 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

3630 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.4)

3635 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

3645 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

365 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

3650 - Massey Ferguson (Engine - AT6.354.4)

3655 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

3660 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

372 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

373 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

373LX - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

374A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

374S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

377 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

383 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

383LX - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

384A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

384S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

387 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

390 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

390T - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

393 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

393LX - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

393TLX - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

394A - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

394S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

394TA - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

397 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

397T - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

398 - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

399 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

399 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

4225 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4225 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

4235 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4235 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

4240 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

4245 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4245 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4255 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4255 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4260 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

4270 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

4270 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

4325 - Massey Ferguson (Engine - 1004.40)

4335 - Massey Ferguson (Engine - 1004.42)

4345 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4355 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4360 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

4370 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

465 Brazil - Massey Ferguson (Engine - 4.236)

475 Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4000)

490 Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4000)

5300T Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4001T)

5310T Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4001T)

5320 Brazil - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

565 Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4000)

575 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

575 Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4000)

590 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

590 Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4000)

592T Brazil - Massey Ferguson (Engine - P4000T)

6110 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

6120 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

6130 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6140 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6150 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6160 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

6170 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

6170 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

6180 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

6190 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

6235 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6245 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6255 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6260 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

6265 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6270 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

6280 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

6290 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

675 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

690 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

698T - Massey Ferguson (Engine - AT4.236)

699 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

8110 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

8120 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

8130 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

8210 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

8220 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

Landini - Agricultural tractor

10000 - Landini (Engine, A6.354.1)

10000 - Landini (Engine, A6.354.4)

10000S - Landini (Engine, A6.354.1)

10000S - Landini (Engine, A6.354.4)

12500 - Landini (Engine, A6.354.4)

13000 - Landini (Engine, A6.354.4)

14500 - Landini (Engine, AT6.354.4)

16000 - Landini (Engine - AT6.354.4)

16500 - Landini (Engine - AT6.354.4)

6500 - Landini (Engine - A4.212)

6500 - Landini (Engine - A4.236)

6550 - Landini (Engine, A4.236)

6830 - Landini (Engine, A4.236)

6840 - Landini (Engine, A4.236)

6860 - Landini (Engine, 1004.41)

6860 - Landini (Engine, A4.236)

6870 - Landini (Engine, A4.236)

6880 - Landini (Engine, A4.236)

7000 Special - Landini (Engine, A4.212)

7000DT - Landini (Engine, A4.212)

7000R - Landini (Engine, A4.212)

7500 - Landini (Engine, A4.236)

7550 - Landini (Engine, A4.236)

7830 - Landini (Engine, A4.236)

7860 - Landini (Engine - 4.41)

7860 - Landini (Engine - A4.236)

7870 - Landini (Engine, A4.236)

7880 - Landini (Engine - A4.236)

80000R - Landini (Engine, A4.248)

8000DT - Landini (Engine, A4.248)

8500 - Landini (Engine, A4.248)

8550 - Landini (Engine, A4.248)

8830 - Landini (Engine, A4.248)

8860 - Landini (Engine - 1004.42)

8860 - Landini (Engine - 4.41)

8860 - Landini (Engine - A4.248)

8870 - Landini (Engine, A4.248)

8880 - Landini (Engine - A4.248)

9060 - Landini (Engine, AT4.236)

9080 - Landini (Engine - AT4.236)

9500 - Landini (Engine - A6.354.1)

9550 - Landini (Engine - A6.354.4)

9880 - Landini (Engine - AT4.236)

Advantage 65 - Landini (Engine, A4.236)

Advantage 75 - Landini (Engine, A4.236)

Advantage 85 - Landini (Engine, A4.248)

Advantage 95 - Landini (Engine, AT4.236)

Atlas 100 - Landini (Engine, 1004.40T)

Atlas 70 - Landini (Engine, 1004.41)

Atlas 75 - Landini (Engine, 4.41)

Atlas 80 - Landini (Engine, 1004.42)

Atlas 85 - Landini (Engine, 4.41)

Atlas 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

Blizzard 65 - Landini (Engine - A4.236)

Blizzard 75 - Landini (Engine - A4.236)

Blizzard 85 - Landini (Engine - A4.248)

Blizzard 95 - Landini (Engine - AT4.236)

Ghibli 100 - Landini (Engine, 1004.40T)

Ghibli 80 - Landini (Engine, 1004.42)

Ghibli 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

Globus 65 - Landini (Engine, 1004.41)

Globus 75 - Landini (Engine, 1004.42)

Globus 80 - Landini (Engine, 1004.42)

Legend 105 - Landini (Engine, 1006.60)

Legend 105 - Landini (Engine, 1006.6HR3)

Legend 115 - Landini (Engine, 1006.60T)

Legend 115 - Landini (Engine, 1006.6HR4)

Legend 130 - Landini (Engine, 1006.60T)

Legend 130 - Landini (Engine, 1006.6TLR2)

Legend 145 - Landini (Engine, 1006.60T)

Legend 145 - Landini (Engine, 1006.6THR2)

Legend 165 - Landini (Engine, 1006.6THR4)

Mythos 100 - Landini (Engine, 1004.40T)

Mythos 110 - Landini (Engine, 1006.60)

Mythos 115 - Landini (Engine, 1106C.E60TA)

Mythos 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

New Legend 115 - Landini (Engine, 1006.6)

New Legend 120 - Landini (Engine, 1006.6T)

New Legend 125 TDI - Landini (Engine, 1106C.E60TA)

New Legend 130 - Landini (Engine, 1006.6T)

New Legend 135 TDI - Landini (Engine, 1106C.E60TA)

New Legend 140 - Landini (Engine, 1006.60T)

New Legend 145 TDI - Landini (Engine, 1106C.E60TA)

New Legend 160 - Landini (Engine, 1006.60TW)

New Legend 165 TDI - Landini (Engine, 1106C.E60TA)

New Legend 180 - Landini (Engine, 1006.60TA)

New Legend 185 TDI - Landini (Engine, 1106C.E60TA)

Vision 100 - Landini (Engine, 1004.40T)

Vision 80 - Landini (Engine, 1004.42)

Vision 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

Renault - Agricultural tractor

70-12SP - Renault (Engine - A4.236)

70-14SP - Renault (Engine - A4.236)

70-32 - Renault (Engine - A4.236)

70-34 - Renault (Engine - A4.236)

80-12SP - Renault (Engine - A4.248)

80-14SP - Renault (Engine - A4.248)

80-32 - Renault (Engine - A4.248)

80-34 - Renault (Engine - A4.248)

Ceres 75 75X - Renault (Engine, A4.236)

Ceres 75-4 75X-4 - Renault (Engine, A4.236)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   60.33    79.4 9.5/11.2 B

Engine type:
A6.354 - Perkins
A6.354.1 - Perkins
A6.354.4 - Perkins
A6.372 - Perkins
A6.372.4 - Perkins
AT6.354 - Perkins
AT6.354.1 - Perkins
AT6.354.4 - Perkins
ATC6.354.1 - Perkins