Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Σετ φλάντζες άνω μέρος μηχανής PERKINS 1004.4T-4.41

Σετ φλάντζες ανω μέρος μηχανής Perkins 1004.4T-4.41

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

315988A1 - Case International

4224635M91 - Massey Ferguson

315988A1 - McCormick

U5LT1202 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

4225 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4235 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4245 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4245 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4255 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4255 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4265 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4325 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4345 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

4355 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4T)

6235 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6245 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6255 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6265 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

Landini

6860 - Landini (Engine, 1004.41)

Atlas 100 - Landini (Engine, 1004.40T)

Atlas 70 - Landini (Engine, 1004.41)

Atlas 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

Ghibli 100 - Landini (Engine, 1004.40T)View

Ghibli 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

Globus 65 - Landini (Engine, 1004.41)

Mythos 100 - Landini (Engine, 1004.40T)

Mythos 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

Vision 100 - Landini (Engine, 1004.40T)

Vision 90 - Landini (Engine, 1004.40T)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  •  

  •