Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Σετ φλάντζες άνω μέρος μηχανής PERKINS 1006.6- 1006.6T

Σετ φλάντζες ανω μέρος μηχανής Perkins 1006.6- 1006.6T

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 4224665M91 - Massey Ferguson

U5LT1179 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3085 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3095 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3115 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3120 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3120T - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3125 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3140 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3635 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3645 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3655 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3660 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

396 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)View

399 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

6160 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

6170 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

6180 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

6190 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

8110 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

8120 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

8130 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

Landini

Legend 105 - Landini (Engine, 1006.6HR3)

Legend 115 - Landini (Engine, 1006.6HR4)View

Legend 130 - Landini (Engine, 1006.6TLR2)

Legend 145 - Landini (Engine, 1006.6THR2)

Legend 165 - Landini (Engine, 1006.6THR4)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  •  

  •