Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Οδηγοί Βαλβίδων μηχανής PERKINS ΑD3.152

Οδηγοί βαλβίδων μηχανής Perkins ΑD3.152

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81804289x8 - Ford Finis

957E6510B - Ford New Holland

02130064x8 - JCB

AJR4040 - Leyland Marshall

33261723 - Perkins

732445M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.144)

135 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

140 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

155 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

158 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

165 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

230 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

253 - Massey Ferguson (Engine, AT3.152.4)

254 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

254S - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

255 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

260 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

340 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

35 - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

350 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

352 - Massey Ferguson (Engine, AT3.152.4)

353 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

353LX - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

354A - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

354S - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

355 - Massey Ferguson (Engine, AT3.152.4)

35X - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

360 - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

550 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

560 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

65 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)View

65 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

765 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)

765 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

Landini

5500 - Landini (Engine, AD3.152)

5840 - Landini (Engine, AD3.152)

5860 - Landini (Engine, AD3.152)View

6000 - Landini (Engine, AD4.203)

Blizzard 50 - Landini (Engine, AD3.152)

Globus 50 - Landini (Engine, AD3.152)

Ford New Holland

Dexta - Ford New Holland (Engine, F3.144)View

Super Dexta - Ford New Holland (Engine, F3.152)

Ursus

2802 - Ursus (Engine, AD3.152)

2812 - Ursus (Engine, AD3.152)

3502 - Ursus (Engine, AD3.152)

3512 - Ursus (Engine, AD3.152)View

3514 - Ursus (Engine, AD3.152)

MF231 - Ursus (Engine, AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ