Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Έμβολο μηχανής PERKINS AD/3152

Έμβολο μηχανης Perkins ΑD/3152  

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

742621M91 - Massey Ferguson

89214 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

148 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

254 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

254S - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

255 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

350 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

353 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

353LX - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)View

354A - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

354S - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

550 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

Landini

5500 - Landini (Engine, AD3.152)

5830 - Landini (Engine, AD3.152)

5840 - Landini (Engine, AD3.152)

5860 - Landini (Engine, AD3.152)

5870 - Landini (Engine, AD3.152)View

Advantage 55 - Landini (Engine, AD3.152)

Blizzard 50 - Landini (Engine, AD3.152)

Globus 50 - Landini (Engine, AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


  • Type Bore Ψ Rings Al-fin A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
    G3    91.49     4         61.69    18.70        109.25    31.75     


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  •