Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Αντλία λαδιού Μηχανής FORD NEW HOLLAND 2000-3000-5000

Αντλία λαδιού FORD NEW HOLLAN 2000-3000-5000

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81873261 - Ford Finis

E1NN6600DC - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Engine, BSD326)

2310 - Ford New Holland (Engine, BSD326)

2600 - Ford New Holland (Engine, BSD326)

2610 - Ford New Holland (Engine, BSD329)

2810 - Ford New Holland (Engine, BSD326)

2910 - Ford New Holland (Engine, BSD329)

3000 - Ford New Holland (Engine, BSD329)

3230 - Ford New Holland (Engine, BSD332)

3430 - Ford New Holland (Engine, BSD332)

3600 - Ford New Holland (Engine, BSD329)

3610 - Ford New Holland (Engine, BSD332)

3900 - Ford New Holland (Engine, BSD332)

3910 - Ford New Holland (Engine, BSD332)

3930 - Ford New Holland (Engine, BSD332)

4000 - Ford New Holland (Engine, BSD333)

4100 - Ford New Holland (Engine, BSD330)

4110 - Ford New Holland (Engine, BSD333)

4130 - Ford New Holland (Engine, BSD333)

4600 - Ford New Holland (Engine, BSD333)

4610 - Ford New Holland (Engine, BSD333)

4830 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

5000 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

5110 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

5600 - Ford New Holland (Engine, BSD438)

5610 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

5700 - Ford New Holland (Engine, BSD438)

5900 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

6600 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

6700 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ