Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Μίζα FORD NEW HOLLAND 5.6.7000-TS

Μίζα FORD NEW HOLLAND 5.6.7000-TS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3369690 - Claas

83981923 - Ford Finis

D8NN11000CE - Ford New Holland 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Electronic components - BSD326)

2310 - Ford New Holland (Electronic components - BSD326)

2600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD326)

2610 - Ford New Holland (Electronic components - BSD329)

2810 - Ford New Holland (Electronic components - BSD326)

2910 - Ford New Holland (Electronic components - BSD329)

3000 - Ford New Holland (Electronic components - BSD329)

3230 - Ford New Holland (Electronic components - BSD332)

3430 - Ford New Holland (Electronic components - BSD332)

3600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD329)

3610 - Ford New Holland (Electronic components - BSD332)

3900 - Ford New Holland (Electronic components - BSD332)

3910 - Ford New Holland (Electronic components - BSD332)

3930 - Ford New Holland (Electronic components - BSD332)

4000 - Ford New Holland (Electronic components - BSD333)

4100 - Ford New Holland (Electronic components - BSD330)

4110 - Ford New Holland (Electronic components - BSD333)

4130 - Ford New Holland (Electronic components - BSD333)

4600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD333)

4610 - Ford New Holland (Electronic components - BSD333)

4630 - Ford New Holland (Electronic components - BSD333)

4830 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

5000 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

5030 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

5110 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

5600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD438)

5610 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

5610S - Ford New Holland (Electronic components - Genesis 4.4)

5640 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 4.4)

5700 - Ford New Holland (Electronic components - BSD438)

5900 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

6410 - Ford New Holland (Electronic components - BSD444)

6600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

6610 - Ford New Holland (Electronic components - BSD444)

6610S - Ford New Holland (Electronic components - Genesis 5.0)

6610S - Ford New Holland (Electronic components - Genesis 5.0T)

6640 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 5.0)

6700 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442)

6710 - Ford New Holland (Electronic components - BSD444)

6810 - Ford New Holland (Electronic components - BSD444T)

6810S - Ford New Holland (Electronic components - Genesis 5.0T)

7000 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442T)

7410 - Ford New Holland (Electronic components - BSD444T)

7600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442T)

7610 - Ford New Holland (Electronic components - BSD444T)

7610S - Ford New Holland (Electronic components - Genesis 5.0T)

7700 - Ford New Holland (Electronic components - BSD442T)

7710 - Ford New Holland (Electronic components - BSD444T)

7740 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 5.0T)

7810 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

7810S - Ford New Holland (Electronic components - Genesis 6.6)

7910 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

8000 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

8160 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 7.5)

8200 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

8210 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

8240 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 7.5)

8260 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 7.5)

8340 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 7.5T)

8360 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 7.5T)

8530 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

8560 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 7.5T)

8600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

8630 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

8700 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

8730 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

8830 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666TI)

9000 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

9200 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

9600 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

9700 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

TB100 - Ford New Holland (Electronic components - N/A)

TB120 - Ford New Holland (Electronic components - N/A)

TS100 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 5.0T)

TS110 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 5.0T)

TS115 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 7.5)

TS80 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 5.0)

TS90 - Ford New Holland (Electronic components - PowerStar 5.0)

TW10 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

TW15 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

TW20 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

TW25 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666T)

TW30 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666TI)

TW35 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666TI)

TW5 - Ford New Holland (Electronic components - BSD666)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Voltage (V) Power (kW) Fitting Splines Length (mm) Reducer Brand
   12     3.0 3x146    10   252 v ISKRAΠερισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μίζα MASSEY FERGUSON 8180-8280 Μίζα FORD-NEW HOLLAND TD-TK-TL-TN FIAT »