Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Φούσκες θερμοκρασίας FORD λεπτή

Φούσκες θερμοκρασίας FORD λεπτή 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81784077, C4AH10884A

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford

Tractor

Serie: 00

2100, 2300, 3100, 3300, 3600 (-> 3/76 ), 3900 (-> 3/76 ), 4100, 4200, 4400, 4600 (-> 3/76 ), 5100, 5200, 5600 (-> 3/76 ), 6600 (-> 3/76 ), 7100, 7600 (-> 3/76 ),

Serie: 000

2000, 2600 (-> 3/76 ), 3000, 4000, 5000, 7000,

Serie: 10

2110, 2310, 3310, 4110,

Serie: 30

4130,

Serie: Rice

2150, 3150,

Serie: Skidded

3190, 4190, 5190,

Industrial tractor

Serie:

2120, 231 (-> 3/76 ), 233 (-> 3/76 ), 3120, 333 (-> 3/76 ), 335 (-> 3/76 ), 3400, 3500, 4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550, 6550 (-> 3/76 ), 7550 (-> 3/76 ),

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ